Årets klippa 2018

Under Dilles julfest på Arctura presenterades traditionsenligt Årets Klippa. Mottagaren av årets utmärkelse är Jaktläraren Anders Nilsson på Dille Gård.

Årets Klippa är vad det låter, en klippa, som utifrån sitt arbete i Dille koncernen med högt eget initiativ fört vår verksamhet framåt. Personen eller personernas förtjänar uppmärksamhet för sin bedrift genom vårt vandringspris, ”årets klippa” att förvara väl synligt på sin arbetsplats intill nästa års fest. Pristagaren utses av styrelsen och nomineringar kan göras av vem som helst anställd i koncernen och pristagaren måste givetvis också vara anställd. Nomineringar sker till styrelsen.

Årets klippa är alltså Anders Nilsson. Enträgen fjällbjörk som med sin passion till sitt arbete låter ungdomar i sin genre blomstra såsom tistlar i Dille Koncernen. Dessa tistlar låter höra tala om sig på tävlingar, event och ute hos arbetsgivare så att tistel frön sprids och skapar nya. Denne man har så gott som på egen hand utvecklat en stark och stabil gren på Dille Gård, jakt. Rak, tydlig och stabil som en granitklippa. Under den i början tillsynes hårda ytan finns gott om värme och humor som många trivs att finnas i. Med detta finner styrelsen Anders värdig att erhålla klippan 2018.

Dille Bolagens styrelse