FRAMTIDA GENERATIONER ÄR VÅRT DNA

I sex generationer har vi förvaltat vårt företagande och hållbart brukat jorden, precis här, i hjärtat av Jämtland. Idag är vi en modern familjekoncern inom följande områden

Generationer av entreprenörskap

Dille är namnet på en plats, platsen Dille i hjärtat av Jämtland. På platsen har generationer verkat för att utveckla och förvalta jorden, skogen och djuren för att lämna över till nästa generation. Vår vision är generationer av entreprenörskap, för oss betyder det långsiktighet. Resultatet av troget arbete och långsiktighet är i dag Dille Bolagen, en koncern inom Utbildning, Utbildningsstöd, Konceptualisering och Fastigheter. Vår affärsidé är utbildning som katalysator.

Vi är Jämtland-Härjedalens största utbildare inom gröna näringar. På vår Skola, Dille Gård Naturbruksgymnasium, kan man gå gymnasiet inom naturbruksprogrammet, läsa vuxenkurser och gå Yrkeshögskola Skogsbrukstekniker. Vi utbildar även helt privat mot olika uppdragsgivare och inom tunga transporter. Under augusti 2023 tog Dille gård över som huvudman för Berga Naturbruksgymnasium i Haninge Kommun, Stockholm. Förändringen innebär att skolverksamheten växer till det dubbla och kommer hantera närmare 500 gymnasiestudenter.

En stor andel av våra kurser och utbildningsprogram är inom praktiska områden. Vi tror på att äga och förvalta hela kedjan, därför har vi egna skogsmaskiner, egna ridanläggningar och djursjukvårdsutrustning för att kunna bidra med en god utbildningskvalitet. För oss är det viktigt att den teknik vi väljer att arbeta med är modern, och uppfyller arbetsmarknadens kompetenskrav.

Under vår resa har olika områden utvecklats och knoppats av till helt egna verksamhetsområden. Gidås Hållbarhetsbyrå är ett sådant exempel, precis som Dille Skog och Dille Veterinärklinik. Ett nystartat koncept som nyligen lanserats är Emma, en digital Saas-produkt (Software as a service) som möjliggör för företag att beräkna koldioxidutsläpp och andra nyckeltal kopplat till hållbar affärsutveckling. Verktyget har sin bas i olika standarder men fungerar även som kunskapsbas för att möjliggöra en snabbare klimatomställning.

Precis som att våra utbildningar kräver maskiner och specialutrustning, krävs också lokaler. Vi äger och förvaltar våra egna lokaler och fastigheter. I bestånden finns bland annat lektionssalar, ridhus, verkstadslokaler, kontor och arbetsplatser, bibliotek och grupprum. Allt för att skolverksamheten ska fungera optimalt. Vi äger även jordbruksmark och skogsfastigheter i fastighetsbolagen. Merparten av våra fastigheter finns i tätortsnära områden vilket gör viss lämpliga för tomtexploatering. Vi bygger och projekterar enklare projekt i egen regi