Ett hållbarhetsarbete som skapar växtkraft

Vårt arbete med hållbarhetsfrågor

Vi arbetar utifrån tre fokusområden. 

  • Hållbar ekonomisk tillväxt innefattar bland annat affärsetik, resultatorienterad beslutsfattning, och kvalitet.
     
  • Människor och ansvar handlar bland annat om att skapa en säker och attraktiv arbetsplats, att ta ansvar för likabehandling och att respektera mänskliga rättigheter.
     
  • Vårt arbete för miljö och klimat handlar främst om att minimera koncernens miljöpåverkan i form av utsläpp och resursförbrukning. 
Inom varje fokusområde finns indikatorer som vi mäter och jämför internt och externt. Läs vår hållbarhetsredovisning nedan för en djupdykning.

hållbarhetsansvarig

Georg Eriksson
georg.e@dille.se
+46(0)70 – 685 59 39

VILL DU VETA MER OM VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING?

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

våra kärnvärderingar