Dille publicerar hållbarhetsredovising för verksamhetsåret 2018

Som en av regionens första familjeägda koncerner publicerar Dille hållbarhetsredovisning för 2018. Grundarbetet är nu lagt för koncernens fortsatta offensiva agenda på hållbarhetsområdet. Läs redovisningen i sin helhet på www.dille.se/hallbarhet.

I de branscher vi är verksamma inom; Utbildning, Skog, Restaurang, Fastighet och Hållbarhet anser vi att det är av yttersta vikt att vara ett föredöme i hållbarhetsfrågor. Vi har en unik chans att genom våra utbildningar forma framtidens generationer, att i våra restauranger gynna lokala leverantörer och skapa spännande möten mellan människor, och att genom skogsråvara fasa ut många av samhällets fossilbaserade material samt bidra till fler jobb på landsbygden. Under 2018 har Dille Bolagen tillsammans sina 7 dotterbolag arbetat målinriktat och ambitiöst med sin hållbara agenda. Det har resulterat i tre fokusområden: Miljö och klimat, Människor och ansvar samt hållbar ekonomisk tillväxt.

Vi både glada och stolta över att ha genomför detta ambitiösa och gedigna arbete. Det visar att vi tar frågor om miljö och klimat, likabehandling och etiskt ansvar samt hållbar ekonomisk tillväxt på allvar. Att Dille dessutom gör detta helt frivilligt, utan vare sig lagkrav eller externa krav, är ännu ett exempel på Dilles höga ambitioner. Säger Dilles koncernchef Georg Eriksson.

Under 2018 har vi släppt ut 500 ton koldioxidekvivalenter (ca.15 ton per heltidstjänst). Det motsvara en ökning om 28% jämfört 2017. Som resultat har Dille genomfört flera åtgärder bland annat installerat en av Jämtlands största solcellsanläggningar (>1 000 kvm). Under 2019 kommer även åtgärder genomföras för att elektrifiera fordonsflottan. Vi utreder även möjligheterna för hydroponisk inomhusodling av grönsaker/råvaror till våra restauranger samt att öka andelen biobränsle i nuvarande fordons- och maskinflotta.

Hållbarhetsredovisningen följer Global Reporting Initiatives (GRI:s) globala riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Det innebär att Dille följer ett flertal principer om hållbar företagsstyrning. Redovisningen beskriver Dilles mest väsentliga hållbarhetsområden, vår affärsmodell, miljömässiga och sociala nyckeltal samt hur Dille arbetare med dessa. Redovisningen är också en försmak på Dilles nya grafiska profil samt en inbjudan till alla våra intressenter att lära sig mer om Dille.

Att rapportera enligt GRI kan kännas både komplicerat, omfattande och dyrt. Men om vi lyckas göra det så är vår förhoppning att vi ska kunna inspirera andra organisationer i regionen att göra detsamma. Om regionen ska bli en frontfigur för Sveriges omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi så måste näringslivet, myndigheter och andra organisationer ta ett stort ansvar konstaterar Georg Eriksson. Att hållbarhetsredovisa är en bra utgångspunkt och processen har hjälpt oss att utvärdera vår organisation på ett hel nytt sätt, och vi har lärt oss massor. Till exempel har vi hittat brister i hur vi utvärderar och anlitar nya och befintliga leverantörer fortsätter Georg Eriksson.

Nu har vi lagt grunden för vårt fortsatta fokus. Och det är nu det verkliga arbetet börjar med att hitta innovativa förbättringar och nya goda investeringar som hjälper oss att nå målet om att vara en klimatpositiv verksamhet år 2022. Vi hoppas att de som är nyfikna på hur vi arbetar och vill lära sig mer hör av sig till oss, för vi delar gärna med oss av våra erfarenheter avslutar Georg Eriksson.

Skicka hållbarhetsredovisningen till mig