Dille presenterar ny koncern-VD

Dille Bolagens styrelse utser Georg Eriksson till ny koncern-VD. Han efterträder sin far Johan (i Dille) Eriksson. Johan fortsätter sin roll som arbetande styrelseordförande.

Georg Eriksson, 25 år, jobbar idag som Hållbarhetskonsult och VD för ett av koncernens dotterbolag, GIDÅS Hållbarhetsbyrå. Han har varit delaktig i koncernens styrelse sedan 2012 och är tillsammans med sin bror Dille Gårds sjätte generation. Georg är utbildad Agronom Ekonom vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala med en dubbelmaster i ekonomi och miljöledning. Han har studerat både i USA och England.

Jag är fylld av energi inför denna utmaning. Att få förvalta det familjen byggt upp under generationer känns både ärofyllt och inspirerande. Nu är det dags för den nya generationens agenda, med hållbarhet i fokus. Dille har under många år utvecklats och i dag är vi en unik familjekoncern bestående av åtta bolag. Min största drivkraft är att hitta förbättringar. Jag menar att vi måste utveckla vårt inledda klimatarbete, vi ska till exempel vara klimatpositiva till år 2022. Framtiden kommer att medföra många spännande utmaningar och för att vi fortsatt ska kunna leverera värde till våra intressenter och regionen behövs kompetens inom dessa områden, vilket jag kommer att bidra med, säger Georg Eriksson.

Jag har följt Georgs utveckling genom åren, både i och utanför styrelsearbetet. Jag är imponerad av hans akademiska karriär och hans ödmjukhet. Georg har tillfört Dillekoncernen en fantastisk kompetens och jag är helt övertygad om att han som VD är rätt person att leda den fortsatta omställning som vi, liksom alla andra företag, måste genomdriva för att svara upp mot de allt större hållbarhetskrav som ställs. Att Georg tillhör familjen känns bra, men det är inte det som avgjort vårt val av honom som ny koncern-VD, säger styrelseledamot Tom Pripp.

Efter mer än sex år utanför länet flyttar alltså den nya generationen hem. Det känns kul att vara tillbaka och se hur länet har utvecklats, säger Georg. I Jämtland finns ett helt unikt driv som lockar mig. Här finns gott om möjligheter till hög livskvalitet och inom Dille ska vi förvalta detta extra varsamt. Jag har både läst och sett mycket under mina år som student och utbytesstudent. Nu ser jag fram emot att förverkliga mina visioner för Dille och vår riktning framåt är tydlig. Tillsammans kommer hela teamet bakom Dille arbeta för en hållbar framtid och leverera på vår tillväxtagenda, avslutar Georg.

Georg tillträder officiellt som koncern-VD i och med offentliggörandet 2019-01-09.

Kontakt:
Georg Eriksson
070 – 685 59 39
Georg.e@dille.se